Strona główna >> Aktualności Agrobiz
Korzyści z tworzenia grup producenckich

  • Wspólny zakup większej ilości środków do produkcji wpływający na możliwość negocjacji z producentami środków do produkcji znacznie korzystniejszej ceny;

  • Znacznie lepszy kontakt z odbiorcami gotowymi zapłacić wyższą cenę za produkty o uzgodnionych standardach jakości, zapewnioną ilością oraz ciągłością dostaw;

  • Rozłożone na grupę koszty związane z suszenie czy magazynowanie produktów pozwalające na sprzedaż dużych partii towaru kiedy po korzystnej cenie;

  • Wspólne inwestycje, wprowadzanie nowych technologii oraz działania promocyjne;

  • Prowadzenie szkoleń i działań marketingowych;

  • Wymiana doświadczeń;

  • Korzyści finansowe.


Pomoc finansowa dla Grup Producenckich

Wsparcie w ramach działania "Grupy producentów rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 udzielane jest w postaci zryczałtowanej pomocy w formie rocznych rat przez okres pierwszych pięciu lat liczonych od dnia dokonania wpisu grupy producentów rolnych do rejestru przez marszałka województwa właściwego dla miejsca siedziby grupy. Pomoc, naliczana jest na podstawie rocznej wartości netto przychodów ze sprzedaży produktów lub grup produktów wytworzonych w gospodarstwach członków grupy i wynosi:
- 5%, 5%, 4%, 3% i 2% wartości produkcji sprzedanej, stanowiącej równowartość
w złotych do sumy 1.000.000 euro, odpowiednio w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku, albo
- 2,5%, 2,5%, 2%, 1,5% i 1,5% wartości produkcji sprzedanej, stanowiącej równowartość w złotych powyżej sumy 1.000.000 euro, odpowiednio w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku.
Wysokość wsparcia za dany rok działalności grupy nie może przekroczyć:
- w pierwszym i drugim roku - 100 000 EUR;
- w trzecim roku - 80 000 EUR;
- w czwartym roku - 60 000 EUR;
- w piątym roku - 50 000 EUR.

O pomoc mogą ubiegać się grupy producentów rolnych które prowadzą działalność w następujących sektorach:
- konie żywe, mięso końskie;
- bydło żywe, zwierzęta rzeźne lub hodowlane, mięso wołowe;
- świnie żywe, prosięta, warchlaki, mięso wieprzowe;
- owce lub kozy żywe, zwierzęta rzeźne lub hodowlane, wełna owcza lub kozia, mięso owcze lub kozie;
- drób żywy, mięso lub jadalne podroby drobiowe;
- króliki żywe, mięso lub jadalne podroby królicze;
- nutrie żywe, mięso lub jadalne podroby nutriowe, skóry surowe;
- szynszyle żywe, skóry surowe;
- lisy pospolite lub polarne, norki, tchórze, jenoty żywe, skóry surowe;
- jaja ptasie;
- mleko krowie, owcze lub kozie;
- miód naturalny lub inne produkty pszczele;
- kwiaty świeże - cięte, doniczkowe;
- ziemniaki;
- ziarno zbóż;
- nasiona roślin oleistych;
- ziarno zbóż i nasiona roślin oleistych;
- rośliny przeznaczone do produkcji zielarskiej lub farmaceutycznej;
- ozdobne rośliny ogrodnicze, szkółkarstwo roślin - sadowniczych i ozdobnych, rozsada roślin warzywnych;
- buraki cukrowe;
- len lub konopie - uprawiane na włókno;
- szyszki chmielowe;
- liście tytoniu suszone;
- materiał siewny lub sadzeniaki;
- rośliny w plonie głównym, całe lub rozdrobnione, uprawiane z przeznaczeniem na cele energetyczne lub do wykorzystania technicznego;
- produkty rolnictwa ekologicznego;
- produkty rolne, zarejestrowane w Komisji Europejskiej, zgodnie z przepisami o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych;
- ślimaki,
- daniele lub jelenie żywe, ich mięso, skóry surowe.

Czytano 3535 razy | 15-03-2015

Agrobiz - Aktualności
Harmonogram przyjmowania wniosków w ramach PROW 2014-20
Harmonogram przyjmowania wniosków w ramach PROW 2014-20
Harmonogram przyjmowania wniosków w ramach PROW 2014-2020 ...
Płatności bezpośrednie 2017
Płatności bezpośrednie 2017
Składanie wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich na rok 2017 rozpoczyna się 15 marca. Ostatnim dniem na złoż ...
Rolnnictwo ekologiczne
Rolnnictwo ekologiczne
Proponujemy uzyskanie dodatkowych środków poprzez wstąpienie do Programu rolnictwa ekologicznego. W ramach rol ...
Programy rolnośrodowiskowe
Programy rolnośrodowiskowe
Programy rolnośrodowiskowe jako dodatkowe źródło dochodu z działalności rolniczej. Sporządzamy wnioski o przyznani ...
Rozliczenia podatkowe  za  2016 rok.
Rozliczenia podatkowe za 2016 rok.
30 kwietnia 2017 roku mija termin rozliczenia się z podatku od dochodu osiągniętego w 2016 roku. Nie wiesz jak się ...
Korzyści z tworzenia grup producenckich
Korzyści z tworzenia grup producenckich
  • Wspólny zakup większej ilości środków do produkcji wpływający na możliwość negocjacji z producentami środ ...