Strona główna >> Aktualności Agrobiz
Harmonogram przyjmowania wniosków w ramach PROW 2014-20 Harmonogram przyjmowania wniosków w ramach PROW 2014-2020
ROZWÓJ GOSPODARSTW
1. „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” – II kwartał 2017
2. Restrukturyzacja małych gospodarstw – I kwartał 2017
3. Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi” typ operacji "Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa"– I kwartał 2017
4. „Modernizacja gospodarstw rolnych" obszar a, b, c – I kwartał 2017
5. „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000” – I kwartał 2017
6. „Premie dla młodych rolników" – I kwartał 2017

WZMACNIANIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
1. „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” – I kwartał 2017
2. "Przetwórstwo i marketing produktów rolnych" Nabór – zakłady przetwórcze – I kwartał 2017

ROZWÓJ TERYTORIALNY
1. „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego" - II kwartał 2017 r
2. „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne lub kształtowanie przestrzeni publicznej" - II kwartał 2017 r

TRANSFER WIEDZY I INNOWACJI
1. Transfer wiedzy i działalność informacyjna” – I kwartał 2017
2. „Świadczenie kompleksowej porady dla rolnika” – I kwartał 2017
3. „Świadczenie kompleksowej porady dla właściciela lasu” – I kwartał 2017
4. „Wsparcie dla szkolenia doradców” – I kwartał 2017
5. „Współpraca” – I kwartał 2017

WSPARCIE JAKOŚCI PRODUKCJI
1. „Wsparcie dla nowych uczestników systemów jakości" - II kwartał 2017 r.
Czytano 2051 razy | 31-01-2017

Agrobiz - Aktualności
Harmonogram przyjmowania wniosków w ramach PROW 2014-20
Harmonogram przyjmowania wniosków w ramach PROW 2014-20
Harmonogram przyjmowania wniosków w ramach PROW 2014-2020 ...
Płatności bezpośrednie 2017
Płatności bezpośrednie 2017
Składanie wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich na rok 2017 rozpoczyna się 15 marca. Ostatnim dniem na złoż ...
Rolnnictwo ekologiczne
Rolnnictwo ekologiczne
Proponujemy uzyskanie dodatkowych środków poprzez wstąpienie do Programu rolnictwa ekologicznego. W ramach rol ...
Programy rolnośrodowiskowe
Programy rolnośrodowiskowe
Programy rolnośrodowiskowe jako dodatkowe źródło dochodu z działalności rolniczej. Sporządzamy wnioski o przyznani ...
Rozliczenia podatkowe  za  2016 rok.
Rozliczenia podatkowe za 2016 rok.
30 kwietnia 2017 roku mija termin rozliczenia się z podatku od dochodu osiągniętego w 2016 roku. Nie wiesz jak się ...
Korzyści z tworzenia grup producenckich
Korzyści z tworzenia grup producenckich
  • Wspólny zakup większej ilości środków do produkcji wpływający na możliwość negocjacji z producentami środ ...